Central Pizza és una companyia amb una clara visió de liderar la comercialització especialitzada de productes per al sector de la Pizza.

Adaptem la nostra oferta de productes a un mercat dinàmic i innovador, solucionant les necessitats dels professionals més exigents.

  • Els oferim solucions capaços d’ajudar a fidelitzar els seus clients, innovadores i diferenciades.
  • Seleccionem les millors matèries primeres i exigim elevats estàndards de qualitat buscant com a objectiu un posicionament clar en productes operatius i d’elevada qualitat.
  • Posem a la seva disposició un ampli assortiment de productes, amb un know-How propi, operatius i adaptats a les necessitats del sector.
  • Productes i serveis d’elevat valor afegit, basats en formulacions i desenvolupaments d’èxit contrastat al mercat.

Sectors

Servei a Domicili
Restauració
Distribució
Pizza al tall