ESPECIALISTES
EN PIZZA

Tot el necessari per a una bona Pizza

La nostra experiència en el sector de la pizzeria i restauració, ens permet donar resposta a qualsevol necessitat que es plantegi respecte a l’elaboració de masses, salses, formatges i toppings per a diferents tipus de pizzes, abastant els segments de servei a domicili, restauració Italiana, restauració tradicional i Pizza Industrial.

MASSES I FARINES

SALSES I LINIA ROSA

FORMATGES - MOZZARELLES

COMPLEMENTS

TOPPINGS

MATERIAL AUXILIAR

CONSERVES

Sectors a on treballa Central Pizza

SERVEI A
DOMICILI

RESTAURACIÓ

DISTRIBUCIÓ

PIZZA AL TALL

Contacta amb nosaltres